ประจำวันที่ 23 มกราคม 2566
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
2 09:00 เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
3 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
4 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
5 09:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
6 09:00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
7 09:00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
8 09:00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
9 09:00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ -
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
10 09:00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
11 09:00 ยูยิตสู - จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
12 09:00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13 09:00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ -
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
14 09:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
15 10:15 ครอสเวิร์ด - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
16 10:15 ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
17 10:15 เอเเมท - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
18 10:15 เอเเมท - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
19 15:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
20 15:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
21 15:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
22 15:00 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
23 15:00 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
24 17:30 จานร่อน - อัลทิเมททีมผสม 7 คน  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย Final
สนามฟุตบอล โรงเรียนสามพร้าววิทยา
25 18:00 เรือพาย - กรรเชียงบก ทีม 2 คน 1,000 เมตร มือใหม่ ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สวนสาธารณหนองประจักษ์
26 18:00 เรือพาย - กรรเชียงบก 1 คน 1,000 เมตร มือใหม่ ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สวนสาธารณหนองประจักษ์
27 18:20 เรือพาย - กรรเชียงบก 1 คน 1,000 เมตร มือใหม่ หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สวนสาธารณหนองประจักษ์
28 18:40 เรือพาย - กรรเชียงบก ทีมชาย 4 คน ระยะ 2000 เมตร ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ
สวนสาธารณหนองประจักษ์
29 18:50 เรือพาย - กรรเชียงบก 1 คน 500 เมตร มือใหม่ ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สวนสาธารณหนองประจักษ์
30 19:10 เรือพาย - กรรเชียงบก 1 คน 500 เมตร มือใหม่ หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สวนสาธารณหนองประจักษ์
31 19:20 เรือพาย - กรรเชียงบก ทีมหญิง 4 คน ระยะ 2000 เมตร ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ
สวนสาธารณหนองประจักษ์
32 20:00 เรือพาย - กรรเชียงบก ทีม 2 คน 1,000 เมตร มือใหม่ หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สวนสาธารณหนองประจักษ์
33 20:20 เรือพาย - กรรเชียงบก ทีมผสม 4 คน ระยะ 2000 เมตร ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ
สวนสาธารณหนองประจักษ์
34 20:40 เรือพาย - กรรเชียงบก ทีมผสม 2 คน 1,000 เมตร มือใหม่  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 34 เหรียญ