SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
นายทวีภัทร    
นามสกุล
นาโพธิ์ตอง
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 หมากกระดาน
  หมากล้อม บุคคลชาย
 
     
Sponcer
Sponcer