SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
พลอยไพลิน    
นามสกุล
พิมพ์วงษ์
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เซปักตะกร้อ
  ทีมชุด - หญิง
 เซปักตะกร้อ
  ทีมเดี่ยว - หญิง
 
     
Sponcer
Sponcer