SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
นนลณีย์    
นามสกุล
อุกฤษฏ์สิริ
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยูยิตสู
  จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
 ยูยิตสู
  จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก.
 
     
Sponcer
Sponcer