SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
นางสาวนาเดียร์    
นามสกุล
นะรินทร์
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยูยิตสู
  จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
 ยูยิตสู
  จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก.
 ยูยิตสู
  ทุ่ม บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 52 กก.
 
     
Sponcer
Sponcer