SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
หทัยรัตน์    
นามสกุล
เพ็ชรเรือนทอง
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยูยิตสู
  จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กก.
 ยูยิตสู
  ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 45 กก.
 ยูยิตสู
  ทุ่ม บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 48 กก.
 
     
Sponcer
Sponcer