SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม สนาม 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
14
12
22
9
18
25
17
15
4
19
12
8
5
7
11
10
1
23
24
16
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
25
21
15
4
5
11
23
18
3
14
9
21
16
8
7
24
13
1
20
10
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 
Sponcer
Sponcer