SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 15:00 น.
สนาม สนาม 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
15
28
27
4
1
11
24
5
9
17
7
31
21
10
20
23
6
18
16
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
9
11
23
10
3
6
13
2
22
19
18
16
21
7
17
25
20
4
14
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Sponcer
Sponcer