SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 13:00 น.
สนาม สนาม 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
24
23
19
15
16
6
2
17
12
25
7
11
21
22
5
20
10
4
18
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
14
1
12
19
3
18
7
16
5
6
15
23
22
9
17
2
8
13
4
10
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
Sponcer
Sponcer