SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 15:00 น.
สนาม สนาม 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
16
11
13
21
1
12
25
6
15
8
22
9
17
2
14
10
20
5
19
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
19
20
7
3
9
25
6
24
18
10
11
15
4
1
5
22
8
13
16
17
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
Sponcer
Sponcer