SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม สนาม 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
17
6
24
3
22
8
14
20
25
7
11
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
10
9
18
2
14
11
13
19
12
3
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
Sponcer
Sponcer