SAT GRS
รายการ แฮนด์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 14:30 น.
สนาม โดมกีฬาแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
55
8
6
69
1
13
70
88
33
44
74
91
77
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
9
4
1
19
8
17
7
13
2
18
11
6
10
5
14
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
Sponcer
Sponcer