SAT GRS
รายการ เปตอง 
หญิงคู่ รอบแรก  
วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
Sponcer
Sponcer