SAT GRS
รายการ เปตอง 
ชายคู่ รอบแรก  
วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 08:30 น.
สนาม สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 
Sponcer
Sponcer