SAT GRS
รายการ เปตอง 
ชายคู่ รอบสอง  
วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 13:00 น.
สนาม สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
Sponcer
Sponcer