SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 12:00 น.
สนาม อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
6
4
2
3
11
1
20
15
14
10
12
9
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
19
10
4
16
3
2
14
17
11
9
6
13
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
Sponcer
Sponcer