SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 16:00 น.
สนาม อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
9
12
16
13
6
14
15
10
11
1
5
17
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
6
14
11
4
5
10
8
13
15
7
2
3
1
12
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
Sponcer
Sponcer