SAT GRS
รายการ ยูยิตสู 
จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กก. รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
4
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
Sponcer
Sponcer