SAT GRS
รายการ ยูยิตสู 
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก. รอบที่ 1  
วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
18
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
Sponcer
Sponcer