SAT GRS
รายการ ยูยิตสู 
จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 48 กก. รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา น.
สนาม ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
BLUE
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 
Sponcer
Sponcer