SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากล้อม คู่ชาย รอบที่ 1  
วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
Sponcer
Sponcer