SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง รอบคัดเลือก  
วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
3
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
5
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
Sponcer
Sponcer