SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง รอบคัดเลือก  
วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Sponcer
Sponcer