SAT GRS
รายการ เรือพาย 
กรรเชียงบก ทีม 2 คน 1,000 เมตร มือใหม่ หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 20:00 น.
สนาม สวนสาธารณหนองประจักษ์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
2
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
Sponcer
Sponcer