SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13:00 น.
สนาม สนาม 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
9
11
23
3
6
13
2
19
18
16
21
17
25
20
4
14
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
13
16
8
9
1
25
4
10
11
15
24
5
19
14
3
23
2
7
20
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
Sponcer
Sponcer