SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 15:00 น.
สนาม สนาม 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
25
15
4
5
11
23
18
3
14
9
22
16
8
7
24
13
1
20
10
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2
7
23
6
10
24
3
19
2
17
16
18
25
9
12
8
11
4
14
21
13
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
Sponcer
Sponcer