SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม สนาม 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
24
23
19
16
6
2
17
12
25
7
11
21
22
5
20
10
4
18
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
18
9
11
6
25
1
21
12
7
22
14
23
8
19
3
13
20
5
10
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
Sponcer
Sponcer