SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13:00 น.
สนาม สนาม 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
19
20
7
3
9
25
6
24
18
10
11
15
4
1
5
13
16
17
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
16
17
21
15
5
7
22
12
24
1
10
14
18
3
8
4
19
23
9
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
Sponcer
Sponcer