SAT GRS
รายการ ยูยิตสู 
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก. รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2
2
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
Sponcer
Sponcer