SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 100 เมตร - ชาย รอบแรก  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14:55 น.
สนาม สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
1015
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
1065
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4
1268
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
5
1110
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
6
1382
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
1219
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
8
1327
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 
Sponcer
Sponcer