SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 100 เมตร - ชาย รอบแรก  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14:55 น.
สนาม สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
1142
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
1388
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
1329
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5
1274
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
1067
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7
1220
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
8
1016
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Sponcer
Sponcer