SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร - หญิง รอบแรก  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 15:40 น.
สนาม สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
2130
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
2090
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
2201
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5
2004
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
2226
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
2175
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
2067
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 
Sponcer
Sponcer