SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร - หญิง รอบแรก  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 15:40 น.
สนาม สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
2222
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
2053
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
4
2086
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
5
2147
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
6
2127
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
2197
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
Sponcer
Sponcer