SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร - หญิง รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 19:35 น.
สนาม สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2086
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
2
2130
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
2067
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
4
2053
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
5
2201
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6
2127
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
2181
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
8
2147
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 
Sponcer
Sponcer