SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร - ชาย รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 19:50 น.
สนาม สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1148
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
1210
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
1362
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4
1113
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
5
1275
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
1310
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
1398
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
1047
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
Sponcer
Sponcer