SAT GRS
รายการ ครอสเวิร์ด 
คู่หญิง รอบแรก  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
1
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
2
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
3
3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
4
4
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
5
5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6
6
6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
7
7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
8
8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
9
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
10
10
10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
Sponcer
Sponcer