SAT GRS
รายการ ครอสเวิร์ด 
คู่ชาย รอบแรก  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
1
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
2
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
3
3
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
4
4
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5
5
5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
6
6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
7
7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
8
8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Sponcer
Sponcer