SAT GRS
รายการ ครอสเวิร์ด 
คู่ผสม รอบแรก  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 15:00 น.
สนาม อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
1
1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
2
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
3
3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
4
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5
5
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
6
6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
7
7
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8
8
8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
9
9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
Sponcer
Sponcer