SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15:25 น.
สนาม สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2048
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
2204
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3
2205
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4
2090
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
2232
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
2069
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
7
2001
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
2187
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
2017
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
2054
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
11
2131
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
2007
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
2140
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
14
2159
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
2095
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
16
2180
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
17
2234
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
18
2035
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
19
2123
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
Sponcer
Sponcer