SAT GRS
รายการ บาสเกตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14:00 น.
สนาม อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
9
24
6
4
10
2
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2
5
23
48
11
00
1
10
55
9
15
99
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
Sponcer
Sponcer