SAT GRS
รายการ บาสเกตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 18:30 น.
สนาม อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
0
15
23
4
8
3
14
26
30
24
2
12
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
4
15
7
5
22
99
79
10
13
11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
Sponcer
Sponcer