SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
ชายเดี่ยว รอบแรก  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09:30 น.
สนาม อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
68
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
69
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
Sponcer
Sponcer