SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
ชายคู่ รอบแรก  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 12:00 น.
สนาม อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
119
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
120
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
Sponcer
Sponcer