SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
หญิงเดี่ยว รอบสอง  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 12:00 น.
สนาม อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
125
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
126
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
Sponcer
Sponcer