SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
หญิงเดี่ยว รอบสอง  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13:00 น.
สนาม อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
163
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
164
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
Sponcer
Sponcer