SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
ชายคู่ รอบสอง  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 17:30 น.
สนาม อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
341
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
342
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
Sponcer
Sponcer