SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย รอบคัดเลือก  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยดุสิตธานี
 
Sponcer
Sponcer