SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง รอบคัดเลือก  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
8
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
Sponcer
Sponcer