SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ)  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15:00 น.
สนาม สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
Sponcer
Sponcer