SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง รอบแรก  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
Sponcer
Sponcer